Απείρανθος

Απείρανθος

Το μαρμάρινο χωριό, όπως το ονομάζουν οι ντόπιοι λόγω του ότι τα σοκάκια του είναι καλυμμένα με μαρμαρόπλακες, είναι και το πιο διάσημο χωριό του νησιού. Μοναδικό δείγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής οπού με το μεράκι των κατοίκων έχει διατηρηθεί ανέπαφο στον χρόνο, όπως άλλωστε και το γλωσσικό τους ιδίωμα, τα ήθη, τα έθιμα και η μοναδική τους φιλοξενία.